hilartebizi

Hil Arte Bizi

heriotzaren aurrean ere,
gure era

Doluan ez gaudenean heriotzari normaltasunez begiratu, gure esku dauden erabakiak argitu, eta gai hau hobeto bizi ahal dugula pentsatzen baduzu, zure lekua da hau.

Heriotzaren aurrean
eraiki den beldurra
deseraiki dezakegulako

comillas
comillas

ALBISTEAK

ZERBITZUAK

HERRITARRENTZAKO
TAILERRAK

Norbere herrian antolatutako 8 edo 4 tailerretako ibilbidean heriotzaren inguruko gaiak ezagutu eta erabakiak argituko ditugu.

IKASTETXETARAKO
SAIOAK

12 urtetik gorako ikasleentzat, irakasleentzat edo/eta gurasoentzat, saio parte hartzaileak.

HERRIAN
ZER HOBETU

Herri, auzo,… taldean heriotzaren inguruan ditugun erantzukizunak ezagutu eta nola antolatu nahi ditugun argitzeko prozesu parte hartzaileak.

ZAHAR-ETXEETARAKO
SAIOAK

Langile zein egoiliarrentzako saioak, lekuan lekuko egoerara egokitutako gaiak modu praktikoan landu eta heriotza naturaltasunez bizi izaten laguntzeko.

BANAKAKO
SAIOAK

Zure heriotzaren kontu praktiko guztiak ezagutu eta zure erabakiak argitzen laguntzeko.

HERRITARRENTZAKO
HITZALDIAK

Tailerretan modu praktikoan lantzen diren gaiak azaltzen dira hitzaldien bidez, herritarrek gai honi buruz informazioa izan dezaten.

ZURETZAT AL DA HIL ARTE BIZI EGITASMOA?

Norbanako bezala:

• Zure heriotzaren aurrean beldur gabe jarri eta erabakiak argitu eta hartu nahi badituzu.
• Taldean (tailerren bidez) edo bakarka (norbanakoentzat saioen bidez) heriotzarekiko dituzun eskubideak ezagutu eta ikasi nahi baduzu.

Udal, eskola, zahar-etxe,.. komunitate bezala:

• Heriotzaren inguruko kultura negatiboa eta tabua deseraiki ahal direla pentsatuz gero.
• Heriotzaren aurrean komunitateko kideek gogoeta egin eta beldurrak deseraikitzen lagundu nahi izanez gero.
• Herri, komunitate bezala, heriotzaren inguruko erantzukizunei hobeto erantzun nahi izanez gero.
• Parte hartze dinamiken bidez ezagutza berria eraiki eta modu esperientzia eraikitzailea probatu nahi izanez gero.

 

 • Orain arte heriotzari buruz dakiguna nahikoa dela eta gehiagorik ez dugula jakin behar pentsatuz gero.
• Heriotzaren inguruan hitz egiteak beldurrak areagotu eta arazoak ekarriko dituela sinetsiz gero.
• Doluan bazaude. Prozesu indartsu baten barruan zaude eta beste mota bateko tailerrak komenigarriagoak dira.
• Komunitateko kideren bat doluan egonez gero, kontutan hartu behar da prozesua diseinatzean.